Επικοινωνία

Επικοινωνία

Σε ότι αφορά τον τρόπο επικοινωνίας, είναι σημαντικό να διευκρινίσω ότι υπάρχει η δυνατότητα παροχής απλών συμβουλών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αλληλογραφίας) χωρίς οικονομική επιβάρυνση αυστηρά και μόνο για μία φορά. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος το επιθυμεί μπορούν μετέπειτα να καθοριστούν συγκεκριμένες συνεδρίες είτε διαδικτυακά είτε διαπροσωπικά.

Διεύθυνση:
Αυλώνος 6,
Νέο Στάδιο (Χανιώπορτα)
Ηράκλειο Κρήτη

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
σταθερό : +30 2813 00 89 39
κινητό:    +30 6942 68 60 84

Ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.therapysessions.gr

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
a.pompodaki@gmail.com

Skype name για διαδικτυακές συνεδρίες:
alexandra.pompodaki