Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχω περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:

1. Ψυχολογική αξιολόγηση σε παιδιά και ενήλικες βάσει συγκεκριμένων ψυχομετρικών και ψυχοδιαγνωστικών εργαλείων (tests)

2. Ατομικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες παιδιών και εφήβων :

 • Άγχος
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Προβλήματα ενούρησης - εγκόπρισης
 • Φοβίες
 • Σχολική φοβία
 • Πένθος - απώλεια αγαπημένου προσώπου
 • Χωρισμός - διαζύγιο γονέων
 • Διαταραχές τικ - τραυλισμός
 • Προβλήματα συμπεριφοράς
 • Πειθαρχία - όρια
 • Αδερφικές σχέσεις - ζήλια
 • Ψυχογενής ανορεξία - βουλιμία
 • Διαταραχές ύπνου

3. Ατομικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες ενηλίκων :

 • Άγχος
 • Κατάθλιψη
 • Πένθος
 • Σοβαρές ιατρικές ασθένειες
 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • Προβλήματα συντροφικών - ερωτικών σχέσεων
 • Προβλήματα γάμου - συζυγικών σχέσεων
 • Διαζύγιο
 • Προβλήματα με το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον
 • Προβλήματα διαπροσωπικών-κοινωνικών σχέσεων
 • Εργασιακά προβλήματα
 • Κρίσεις πανικού - αγοραφοβία
 • Ειδικές φοβίες

4. Ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα σε άτομα με αναπηρία ή σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (αναπτυξιακές διαταραχές, διαταραχές κινητικών δεξιοτήτων, αυτισμός, νοητική υστέρηση, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας - ΔΕΠΥ κ.α.) το οποίο περιλαμβάνει :

 • Σωματικές εντολές
 • Εντολές με αντικείμενα
 • Αυτοεξυπηρέτηση
 • Σωματο-προσωπογνωσία
 • Προσανατολισμό στο χώρο
 • Αναγνώριση / μεταφορά / απόκρυψη αντικειμένων
 • Δυαδικό / συμβολικό παιχνίδι
 • Αναγνώριση / παραγωγή ήχου
 • Κατασκευές
 • Γραφοκινητική
 • Αδρή / λεπτή κινητικότητα
 • Διάκριση όμοιων αντικειμένων
 • Αναγνώριση σχημάτων / χρωμάτων / μεγεθών
 • Αναγνώριση πράξεων
 • Αναγνώριση / έκφραση συναισθημάτων
 • Ανάγνωση / κατανόηση / ανάκληση ιστοριών
 • Εξατομικευμένο πρόγραμμα δεξιοτήτων και εκπαίδευση στα όρια για παιδιά με ΔΕΠΥ

5. Ομάδες γονέων με την παρακάτω συνήθη θεματολογία: *

 • Βασικές αρχές επικοινωνίας - αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ γονέων / παιδιών
 • Στάδια ανάπτυξης της οικογένειας - γονεϊκός ρόλος (το ζευγάρι, όταν το ζευγάρι γίνεται οικογένεια, ο ρόλος της μητέρας, ο ρόλος του πατέρα)
 • Νηπιακή - παιδική ηλικία
 • Εφηβική ηλικία
 • Οικογενειακός αστερισμός (η θέση του παιδιού μέσα στην οικογένεια) - αντιζηλία ανάμεσα στα αδέρφια
 • Πειθαρχία και αποτελεσματικές μέθοδοι πειθαρχίας
 • Αυτοεκτίμηση
 • Συναισθήματα (συναισθηματική νοημοσύνη) - διαχείριση συναισθημάτων
 • Σχέσεις σχολικού πλαισίου - οικογένειας
 • Επιθετικότητα και όρια στη συμπεριφορά των παιδιών
 • Το πένθος στην οικογένεια
 • Οι φόβοι των παιδιών
 • Η συναισθηματική ασφάλεια του παιδιού και η ποιότητα των συζυγικών σχέσεων
 • Το διαζύγιο
 • Παιδί και τηλεόραση

6. Ομάδες εφήβων με την παρακάτω συνήθη θεματολογία: *

 • Βασικές αρχές επικοινωνίας
 • Σχέσεις με την οικογένεια
 • Σχέσεις με το άλλο φύλο - σεξουαλικότητα
 • Σχέσεις με συνομηλίκους - φιλία - αντίσταση στην πίεση
 • Αυτοεκτίμηση
 • Διαφορετικότητα
 • Συγκρούσεις - επίλυση συγκρούσεων
 • Συναισθήματα - διαχείριση θυμού - άγχος
 • Πρόληψη - λήψη αποφάσεων

* Η διεξαγωγή των ομάδων (γονέων και εφήβων) πραγματοποιείται μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος και επαρκή συμμετοχή από τα μέλη.