Διαδικτυακές Συνεδρίες

Διαδικτυακές Συνεδρίες

Οι διαδικτυακές συνεδρίες είναι συνεδρίες παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και πραγματοποιούνται στο διαδίκτυο με τη μορφή video μέσω του προγράμματος Skype. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί και από τον θεραπευτή και από τον θεραπευόμενο αντίστοιχα. Εξυπηρετεί ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα - είτε λόγω απόστασης είτε λόγω προβλημάτων υγείας είτε για αυστηρά προσωπικούς λόγους - να μεταβούν στον επαγγελματικό μου χώρο. Οι διαδικτυακές συνεδρίες προγραμματίζονται μετά από επικοινωνία μαζί μου τηλεφωνικά ή μέσω e-mail, όπου καθορίζονται και οι σχετικές συνθήκες πραγματοποίησής τους (αριθμός, συχνότητα, διαθέσιμες ημερομηνίες και ώρες). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υπολογιστής να βρίσκεται σε κάποιο χώρο όπου δε θα υπάρχουν παρεμβάσεις από τρίτους.

Σε μια διαδικτυακή συνεδρία, όπως ακριβώς και σε μία προσωπική συνεδρία, η θεραπευτική σχέση προϋποθέτει την τήρηση κάποιων βασικών αρχών:

  1. Οι ψυχολογικές υπηρεσίες απευθύνονται αδιακρίτως σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων
  2. Για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ανήλικα άτομα, είναι απαραίτητη η συναίνεση κάποιου από τους δύο γονείς
  3. Διασφαλίζεται η ανωνυμία για όποιον το επιθυμεί
  4. Τα προσωπικά στοιχεία και το περιεχόμενο των συνεδριών διέπονται από το απόρρητο του Ψυχολόγου
  5. Ο συμβουλευόμενος-θεραπευόμενος υποχρεούται να μην αποκαλύπτει σε τρίτα άτομα τα προσωπικά του στοιχεία πρόσβασης στην παρούσα υπηρεσία
  6. Άρση του απορρήτου και ενημέρωση συγγενών ή οικείων προσώπων ή των αρμοδίων αρχών πραγματοποιείται μόνο σε περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος το άτομο να προβεί σε επικίνδυνες ενέργειες εναντίον του εαυτού του ή κάποιου άλλου ατόμου
  7. Η συνεδρία έχει διαδραστικό χαρακτήρα και τόσο ο ψυχολόγος όσο και ο θεραπευόμενος θεωρούνται συνεργάτες (θεραπευτικός εμπειρισμός) και από κοινού εργάζονται για την αρωγή και ανάπτυξη του τελευταίου
  8. Οι διαδικτυακές ψυχολογικές υπηρεσίες που παρέχονται είναι καθαρά συμβουλευτικού χαρακτήρα. Υπάρχει το ενδεχόμενο για προσωπική επαφή στο γραφείο του ψυχολόγου ή παραπομπή του ατόμου σε άλλες υπηρεσίες όπου κρίνεται απαραίτητο
  9. Σημαντικό είναι η εμπιστοσύνη στον ειδικό και η ειλικρίνεια του θεραπευόμενου για τα θέματα που τον απασχολούν

Επικοινωνήστε μαζί μου για να κλείσετε το ραντεβού σας.